Hướng dẫn mua hàng

Hướng dẫn mua hàng 

Phương thức vận chuyển và thanh toán.

BÀ CON ủng hộ sản phẩm của Hoàng Giáp bằng 1 trong những cách sau:

Cách 1: 

-BÀ CON đặt hàng qua hotline 096 220 88 77

-BÀ CON cung cấp địa chỉ và số điện thoại người nhận hàng.

-Sau đó Hoàng Giáp sẽ chuyển hàng cho BÀ CON qua XE KHÁCH đến địa chỉ mà BÀ CON đã cung cấp.

-BÀ CON liên lạc với XE KHÁCH để nhận hàng và thanh toán tiền cho LÁI XE thu hộ HOÀNG GIÁP

Kết thúc giao dịch.

Cách 2: 

-BÀ CON đặt hàng qua hotline 096 220 88 77

-BÀ CON cung cấp địa chỉ và số điện thoại người nhận hàng.

-Sau đó Hoàng Giáp sẽ chuyển hàng cho BÀ CON qua BƯU ĐIỆN đến địa chỉ mà BÀ CON đã cung cấp.

-BƯU ĐIỆN sẽ chuyển hàng đến tận nhà giao cho BÀ CON

-BÀ CON nhận hàng kiểm tra đủ hàng đã đặt, sau đó thanh toán tiền cho nhân viên BƯU ĐIỆN thu hộ HOÀNG GIÁP.

Kết thúc giao dịch.

Cách 3:

-BÀ CON đặt hàng với số lượng trên 50 bộ lồng.

-BÀ CON đặt hàng qua hotline 096 220 88 77

-BÀ CON cung cấp địa chỉ và số điện thoại người nhận hàng.

-Nếu địa chỉ của BÀ CON cách HÀ NỘI 100km-150km HOÀNG GIÁP sẽ ghép xe giao hàng đến tận nhà cho BÀ CON.

-Bà con nhận hàng và thanh toán trực tiếp với bộ phận vận chuyển của HOÀNG GIÁP.

Kết thúc giao dịch.

HOÀNG GIÁP:“CHỮ TÍN-NIỀM TIN-TRÁCH NHIỆM”